Uw eigen plechtigheid regelen

Voorafregeling

Mijn laatste wens /wilsbeschikking aangaande mijn uitvaart

In een wilsverklaring geeft u aan hoe u de uitvaart wilt laten verlopen. Bij een voorbespreking kunt u uw wensen en verlangens met betrekking tot uw uitvaart kenbaar maken. Alle wensen en verlangens worden vervolgens voor u vastgelegd in een wilsbeschikking. Maar u kan deze later natuurlijk altijd aanpassen.

Een voorafregeling van een uitvaart kan zeer gedetailleerd zijn, maar kan ook zeer summier zijn. Veel hangt af van uw leeftijd en hoe u er zelf tegen aankijkt.

Een voorafregeling kan, indien u dit wenst, gekoppeld worden aan een vooraffinanciering via een uitvaartverzekering. Een voorbespreking bij ons is kosteloos.